Toplumun yanılgısı “Feminizm bizim kültürümüz ’de yok!”

Toplumun yanılgısı “Feminizm bizim kültürümüz ’de yok!”

Şamanizm’de kadın kutsal bir varlık sayılmaktadır. Şamanizm’de kadın doğum yaptığı için toplum ’da yaratıcı bir konumda itibar görürdü. Türkler İslam öncesi dönem ’de Şamanizm inancına sahiptiler. Eski Türkler aynı zamanda demokrat bir ulus olma özelliğini taşımaktadır. Demokrat bir ulusta feminizm ortaya çıkması kaçınılmaz bir durumdur. Ünlü Türkolog Ziya Gökalp eski Türklerin feminist olduğunu desteklemektedir. Eski Türklerde din adamı olan şamanlar “kadın kılığına girer, seslerini kadın sesine benzetir, sakallarını keser, saclarını uzatırdı, şaman din adamı erkekler hamile dahi kalırdı.” Eski Türkler’ de “kadınlar erkekler gibi at binebilir, silahşorlük yapabilir, kahramanlık yapabilirdi.” Kadınlar eski Türkler dönemin ’de “orduda görev alır, Hakan’ın korumalığını yapar, savaşlara katılır, vali, sefir olabilmekteydi.”

Aile içinde çocuğun babaya olan saygısı, anneye de aynı seviyede olmuştur. M.Ö. 500-600 yılları arasında yaşayan ilk kadın hükümdar olarak bilinen Tomris Han, eşinin ölümünden sonra “Pers kralına boyun eğmeyen” cesur bir Türk kadın hükümdarı olarak değerlendirilmiştir. Türkler göçebe bir toplum olmasından dolayı yerleşik hayata daha geç bir sürede geçmişlerdir. Fakat şehirleşmiş toplumlar ’da orta çağ Avrupası’nda görüldüğü üzere “kadınlara cadılık iftirası atarak yakılarak öldürülmüşler, fıçılar içinde nehirlere atılıp birçok kadın katledilmiştir. Hatta ve hatta Avrupa da her türlü felaketi kadınlara yüklemekteydiler.” Erkeklerin yaptığı herhangi bir yanlışı bile Kadın’ın üstüne atarak kadınlar cezalandırılıyordu. Eski Türklerde kadın kutsal bir mevkide bulunurken, Avrupa da “günahkâr, lanetli, şeytanla anlaşma yapmış veya yapabilecek kişiler olarak görülürdü.” Eski Türklerde kadının miras hakkı vardır. Fakat orta çağ Avrupa’da kadınlar mirastan mahrum edilirdi. Eski Türkler ’de kadınlar erkeklerle aynı haklara sahipti fakat o dönemin Avrupası’nda kadınlar erkeklerin altında bir sınıf olarak görülürdü. Avrupa’da 40.000 ila 60.000 arasında cadı avlarıyla birlikte insan öldürülmüştür. Bu oranların 4 kişiden 3ü kadınlardan oluşmaktaydı. Eski Türkler ‘de kadınlar doğum yapabilme özelliğinden dolayı kutsal sayıldığını söylemiştik fakat o dönemin Avrupası’nda kadınlar doğum yaptıktan sonra bir süre yanlarına gidilmez ve dokunulmazdı. Arınma ritüelleri ile kadının arınması beklenirdi. Yani doğum yapması bile şeytanla, günahla ilişkilendirilirdi. Eski Türkler döneminde kadın haklarına saygılı ve feminist bir toplum olduğunu buradan anlıyoruz. Tarihimizi iyi öğrenip araştırırsak geçmişte bunun gibi örneklerle ne kadar ileri bir toplum olduğumuzu görürüz.

Written by

admin

87   Posts

siyahdergi.com
View All Posts

One thought on “Toplumun yanılgısı “Feminizm bizim kültürümüz ’de yok!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir